Hälsoinformation & Ftalater

Hälsoinformation

Ftalatmjukgörare har tryggt använts för att göra PVC-produkter mjuka i mer än 50 år utan ett enda känt fall där de haft några negativa hälsoeffekter på människor.

De tillhör de mest välundersökta av alla kemikalier och används i bokstavligen tusentals vardagsprodukter från tapeter och golvbeläggningar till isolering av kablar, kläder, leksaker och livräddande medicinska produkter.
 

Ej cancerframkallande


Ftalater orsakar inte cancer hos människor. Det finns inte någon ftalat som är klassificerad som cancerogen för människor av International Agency for Research into Cancer (IARC) eller i European Dangerous Substances Legislation (Direktiv 67/548/EEC). Varje påstående att ftalater skulle vara cancerogena för människor, är ett missförstånd som härstammar från undersökningar på gnagare, men som nu vetenskapligt bevisats som inte relevant för människor.
 

Hormonella störningar
 

Det finns inga bevis för att någon ftalatmjukgörare ger hormonella störningar hos människor. Vissa ftalater har, i höga doser, påverkat fortplantningen hos råttor och möss genom en process som uppenbarligen omfattar det hormonella systemet. Dessa effekter har emellertid endast visat sig vid exponeringsnivåer många gånger högre än de som människor utsätts för. Studier på andra primater än människor visar inga negativa effekter efter exponering för höga halter av ftalater. Japanska myndigheter har nyligen fastställt att ftalater inte skall räknas till de ämnen som orsakar endokrina störningar hos människor. För ytterligare information om endokrina störningar hänvisas till Cefics sidor med Endocrine Information; Cefic Long Range Research Initiative; och EUs websida om endokrina störningar.


Effekter på fortplantningen


De toxikologiska effekterna på fortplantningen hos de viktigaste ftalaterna har undersökts av Centre for Evaluation of Risk to Human Reproduction (CERHR) och för DEHP av myndigheterna i Kanada och USA , Dessa undersökningar tillsammans med de senaste, och i vissa fall slutliga, versionerna av de existerande riskbedömningarna (Council Regulation 793/93) leder till följande slutsatser:

  • Få, om ens några, effekter på fortplantningsmekanismen har påvisats i studier av ftalater med högre molekylvikt: DINP och DIDP.
  • DBP, BBP och DEHP medför påverkan på fortplantningsfunktionen hos gnagare vid maxdoser om ca 750 till 1000 mg/kg bw/dag, medan lägre doseringsnivåer klart kan definieras där inga skadliga effekter observerats (NOAEL). 
     
     

Vad är ftalater?


Ftalater är organiska ämnen tillverkade av råvaror som kommer från olja och de är de mest använda mjukgörarna i världen. Det är en familj av kemiska substanser som har använts i ca 50 år, i första hand för att göra polyvinylklorid (PVC) mjuk och formbar. Trots att de olika ftalater som används idag har viss strukturell likhet fungerar de på olika sätt. Ftalaterna ser ut som en klar vegetabilisk olja och har liten eller ingen lukt.
 

Vi är alla bekanta med de produkter som tillverkas med ftalater och vi tar ofta fördelarna med dem för självklara … smidighet, hållbarhet, lång livslängd och lågt pris. Ftalater används inte ensamma utan de ingår alltid i en slutprodukt. Det kan omfatta allt från PVC-golv och kabelbeklädnad till livräddande medicinsk utrustning. När ftalaterna blandas in i bearbetningen av PVC-produkter fungerar de som både mjukgörare och smörjmedel.


Det är tack vare mjukgörare som användningsområdet för PVC har blivit så stort. Mjukgörarna har bidragit till utvecklingen av billiga, högpresterande material som gör vårt vardagsliv mycket enklare. Det är inte alla ftalater som används som mjukgörare för PVC. Vissa ftalater hindrar nagellack att torka ut, parfymdoft att vara längre eller gör verktyg starka och mera hållbara. Andra gör lim, förslutningar, färgpigment och många andra material effektivare.


Eftersom ftalater används så mycket har de blivit föremål för omfattande tester beträffande hälso- och miljöeffekter och de är bland mest utforskade av alla kemiska substanser. Forskningsresultat och nuvarande bedömningar av ftalaternas hälso- och miljöpåverkan visar klart att de inte utgör någon risk för människans hälsa eller för miljön.


Ftalater lagras inte i naturen; de är lätt biologiskt nedbrytbara. De lagras inte i djur och människor; de bryts ner snabbt i kroppen och utsöndras. Viktigast av allt är att, under alla år som de har gjort nytta, finns inte ett enda känt fall där de skulle orsakat skador för någon.
Tvärtom har de inte bara bidragit till vårt ökade välstånd i vardagslivet utan de är också en betydande och ofta unik del i många av dagens livräddande medicinska utrustningar. 
 
EUs riskbedömning


Genom EUs riskbedömningsprocess (Council Regulaton (EEC) 793193 från den 23 mars 1993) undersöks ett stort antal kemikalier och ämnen i dagligt bruk. Dessa blir vetenskapligt utvärderade på ett fastställs sätt av Europakommissionen i samverkan med EUs medlemsstater.


Det är ett väldefinierat och omfattande förfaringssätt under vilket vetenskapliga data och forskning från många källor utvärderas av nationella vetenskapliga institutioner och myndigheter.


Fem ftalater är för närvarande föremål för EUs riskbedömning för att fastställa huruvida de utgör någon risk för hälsa eller miljö. På grund av den omfattande vetenskapliga forskning som gång på gång visat att de inte utgör någon markant risk förväntas dock inte att man tar fram några rekommendationer som inte redan täcks av de hälso- och säkerhetsanvisningar som producenterna ger.


Den tekniska utvärderingen av tre av de fem ftalaterna har redan slutförts och två av dem - de för diisononylftalat (DINP), diisodecylftalat (DIDP) - påvisar ingen risk för vare sig hälsa eller miljö vid nuvarande användning.


Den tredje riskanalysen, för dibutylftalat (DBP) visar viss potentiell risk för växter i närheten av tillverkningsindustri och möjligen för arbetare genom inandning. Men i båda fallen kan enkla åtgärder sättas in där så inte redan gjorts.


Riskbedömningarna för di-2-etylhexylftalat (DEHP) och butylbenzylftalat (BBP) är fortfarande öppna eftersom vetenskapliga data fortfarande är under övervägande. Det förväntas emellertid att båda kommer att avslutas sent under 2005 och att slutsatserna för alla fem riskbedömningarna kommer att publiceras i EUs Official Journal under 2006.  
  
 
Källa: European Council for Plasticisers and Intermediates (ECPI) (
www.ftalater.se)
 

Shopping Basket 
Your basket is empty

Search
Advanced search
Products
NEWS
SALE
Essentials
Batteries
Bondage
Dildos
Lubricants
Candy & Edible
Loveswings & Interior
Condoms
Gender Casting
Vaginas & masturbators
Massage Candles
Massage Oil
Package Wrapping
Perfume
Penis Extensions
Cockrings
Presentkort
Pumps
Anal toys
Dolls
Spa & Relax
Games
BedSheats
Panties
Other
Sex Toy Brands
Customer's area
Sitemap
Press & Media
V.I.P customers
Delivery
Buyer´s guide
Complaint
Copyright
Product information
Cookies
Care & Maintenance
Norge & Icke EU
Affiliate Info
Kontakta oss
Linkfriends
Hälsoinformation & FtalaterSecure payment options!
Paypal

Besök LoveTool på ShopMania

Produced by:
Wikinggruppen


100%
Satisfaction
guarantee